W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ZAŁATWIANIE SPRAW

XML

Treść


 

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 

Ø    Opis sprawy
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: prowadzenia robót planowych w pasie drogowym.
Ø    Kogo dotyczy
Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
Ø    Termin składania wniosków
Na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub
w przypadkach szczególnych – na 7 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli.
W celu uzyskania decyzji na następny okres inwestor zobowiązany jest do złożenia kolejnego wniosku oraz wymaganych dokumentów na minimum 7 dni przed upływem terminu określonego w decyzji. Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania zezwolenia na kolejny okres.
Ø    Sposób odbioru zajętego pasa drogowego
O zakończeniu robót wykonawca winien powiadomić pisemnie lub elektronicznie na adres: drogi@powiatzdunskowolski.pl, zarządcę drogi
w celu protokolarnego odbioru, robót w terminie nie dłuższym niż 3 dni
po zakończeniu robót.
 
Potrzebne dokumenty:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny zajmowanego odcinka drogi w skali 1:1 000 lub 1: 500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
2. Pełnomocnictwo Inwestora, jeżeli wnioskodawca nie jest inwestorem (opłata 17zł na konto UM Zduńska Wola Nr 47 9279 0007 0071 1166 2000 0150).
3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych:
Ø  Projekt organizacji ruchu musi być wydrukowany w 3 egzemplarzach.
Ø  Wszystkie egzemplarze należy dostarczyć kolejno do:
1)      Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli – który wydaje opinię.
2)      Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli – która wydaje opinię.
3)      Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli – które zatwierdza cały projekt.
4. Ogólny projekt orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 0000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.


Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii
 

Ø  Opis sprawy
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi,
w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: prowadzenia robót w pasie drogowym w celu usunięcia awarii.
Ø  Kogo dotyczy
Gestorów/właścicieli urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
Ø  Termin składania wniosków
W dniu wystąpienia awarii gestor/właściciel urządzenia ma obowiązek poinformować telefonicznie Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli
o przystąpieniu do prac związanych z usuwaniem awarii, a następnie złożyć niezwłocznie pisemny wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego.
Ø  Sposób odbioru zajętego pasa drogowego

§  Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach zostały określone w procedurze Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach.
 
 

Potrzebne dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej.
2. Szczegółowy plan sytuacyjny zajmowanego odcinka drogi w skali 1:1 000 lub 1: 500
z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
3. Pełnomocnictwo Inwestora, jeżeli wnioskodawca nie jest inwestorem (płata 17zł na konto
Urzędu Miasta Zduńska Wola Nr 47 9279 0007 0071 1166 2000 0150).
Ogólny projekt orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 0000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń:

Ø  Opis sprawy
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.
Ø  Kogo dotyczy
Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
Ø  Termin składania wniosków
Na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub w przypadkach szczególnych – na 7 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli.  
 
Potrzebne dokumenty:

1. Plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem.
2. Kserokopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy prowadzonych robót.
3. Kserokopia uzgodnienia/decyzji lokalizacyjnej Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli dla umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
4. Pełnomocnictwo Inwestora, jeżeli wnioskodawca nie jest inwestorem (opłata 17zł na konto UM Zduńska Wola Nr 47 9279 0007 0071 1166 2000 0150).
 
 

Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej wiąże się z opłatą coroczną.
 

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy/obiektu handlowego/usługowego/tymczasowego stoiska handlowego/innego obiektu
 

Ø  Opis sprawy
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: umieszczenia reklamy w pasie drogowym.
Ø  Kogo dotyczy
Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
Ø  Termin składania wniosków
Na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub w przypadkach szczególnych – na 7 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli.
W celu uzyskania decyzji na następny okres inwestor zobowiązany jest do złożenia kolejnego wniosku oraz wymaganych dokumentów na minimum 7 dni przed upływem terminu określonego w decyzji. Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania zezwolenia na kolejny okres.
 
Potrzebne dokumenty:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny zajmowanego odcinka drogi w skali 1:1000 lub 1:500
z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
2. Pełnomocnictwo Inwestora, jeżeli wnioskodawca nie jest inwestorem (opłata 17zł na konto UM Zduńska Wola Nr 47 9279 0007 0071 1166 2000 0150).