W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zadania Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli:

XML

Treść

1) współpraca z Zarządem Powiatu i odpowiednimi jednostkami w zakresie:
a) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
b) przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
2) pełnienie funkcji inwestora w zakresie dróg powiatowych;
3) opracowywanie projektów planów finansowych budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;
4) utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających i innych urządzeń związanych z drogą;
5) realizacja zadań w zakresie bieżącego utrzymania oznakowania poziomego i pionowego dróg powiatowych;
6) wnioskowanie do Zarządu Powiatu o zmiany w zakresie organizacji ruchu oraz przedkładanie projektów tych zmian do akceptacji;
7) udzielanie informacji użytkownikom dróg o stanie przejezdności dróg powiatowych;
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i na zjazdy z dróg;
9) wykonawstwo i koordynacja robót w pasie drogowym;
10) wydawanie decyzji o przywróceniu do poprzedniego stanu samowolnie naruszonego pasa drogowego lub zarezerwowanego pasa terenu;
11) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym oraz na obiektach mostowych urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu;
12) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych;
13) przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych;
14) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
15) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników;
16) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
17) wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczenia objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
18) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
19) sadzenie, utrzymywanie, usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym;
20) zarządzanie gruntami i innymi nieruchomościami znajdującymi się w zarządzie jednostki;
21) utrzymanie czystości w obrębie pasa drogowego.