Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 115)

16/2020

Archiwizacja treści


Data: 2021-03-02 15:04:54
Autor: Karolina Pokora

16/2020

Ponowne umieszczenie zarządzenia


Data: 2021-02-08 08:39:12
Autor: Karolina Pokora

Data: 2021-02-05 10:41:33
Autor: Karolina Pokora

Data: 2020-11-23 12:28:55
Autor: Karolina Pokora

Strona główna

Dodanie klauzuli RODO


Data: 2020-11-23 12:24:53
Autor: Karolina Pokora

Przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2020-11-06 13:12:11
Autor: Karolina Pokora

Przetarg nieograniczony

Zamieszczenie informacji z otwarcia ofert


Data: 2020-11-03 13:45:06
Autor: Karolina Pokora

Przetarg nieograniczony

Archiwizacja treści


Data: 2020-05-28 11:01:29
Autor: Karolina Pokora

Przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2020-04-06 12:01:12
Autor: Karolina Pokora

Przetarg nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert


Data: 2020-03-16 12:32:21
Autor: Karolina Pokora

Przetarg nieograniczony

Udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane Zamawiającemu


Data: 2020-03-10 10:13:37
Autor: Karolina Pokora

Przetarg nieograniczony

Publikacja odpowiedzi na pytania oraz Aneksu nr 1 do SIWZ


Data: 2020-03-03 10:38:03
Autor: Karolina Pokora

Wzory dokumentów

Aktualizacja wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego


Data: 2020-02-05 12:56:07
Autor: Karolina Pokora

Data: 2020-01-22 12:25:19
Autor: Karolina Pokora

Data: 2020-01-08 14:51:27
Autor: Karolina Pokora

Data: 2019-12-13 13:19:20
Autor: Karolina Pokora

Przetarg nieograniczony

Archiwizacja treści


Data: 2019-12-03 09:07:07
Autor: Karolina Pokora

ZAŁATWIANIE SPRAW

aktualizacja procedury


Data: 2019-12-02 14:27:37
Autor: Karolina Pokora

Zgłoszenie szkody

aktualizacja wniosku


Data: 2019-12-02 14:02:14
Autor: Karolina Pokora

Wzory dokumentów

aktualizacja wniosków


Data: 2019-12-02 14:00:15
Autor: Karolina Pokora
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 115)