Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 tys. złotych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zduńskiej Woli na 2021 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 tys. złotych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zduńskiej Woli na 2021 rok [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30 tys. euro w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zduńskiej Woli na 2020 rok.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30 tys. euro w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zduńskiej Woli na 2020 rok [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30 tys. euro w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zduńskiej Wolina 2019 rok.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30 tys. euro w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zduńskiej Woli na 2019 rok [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 - Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zamieszczamy plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r. [...]

metryczka