Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017
Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (9)  |  Przetargi unieważnione (1)

zamówienie na:

Wykonywanie usług z zakresu zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.2.32.2017
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 7 listopada 2017  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejsze wybrane zostały: Część I pn.: „Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zduńska Wola” oferta nr 4 złożona przez Zakład Usług Komunalnych S.C. Barbara Pabich Jarosław Pabich, ul. Spacerowa 72/64, 98-220 Zduńska Wola, Część II pn.: „Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie gminy Zapolice” oferta nr 4 złożona przez Zakład Usług Komunalnych S.C. Barbara Pabich Jarosław Pabich, ul. Spacerowa 72/64, 98-220 Zduńska Wola, Część III pn.: „Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie gminy i miasta Szadek” oferta nr 3 złożona przez SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SZADKU, Starostwo Szadek 13B, 98-230 Szadek, Część IV pn.: „Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola część A (północna), obejmująca ulice: spacerową, Szkolną, Kilińskiego, Dąbrowskiego, Plac Wolności, Juliusza, Getta Żydowskiego, Tymienicką, Szadkowską, Henrykowską, Opiesińską” oferta nr 4 złożona przez Zakład Usług Komunalnych S.C. Barbara Pabich Jarosław Pabich, ul. Spacerowa 72/64, 98-220 Zduńska Wola, Część V pn.: „Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola część B (południowa), obejmująca ulice: Łaską, Sieradzką, Wiejską, Kościelną, Złotą, Widawską, Piwną, Paprocką, Świerkową, Jodłową, Staszica, Spółdzielczą, Karsznicką i Kolejową” oferta nr 4 złożona przez Zakład Usług Komunalnych S.C. Barbara Pabich Jarosław Pabich, ul. Spacerowa 72/64, 98-220 Zduńska Wola.  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego polegających głównie na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń w obrębie pasa drogowego w celu zachowania odpowiedniego standardu przejezdności na jezdni jak i na ciągach pieszych i pieszo-rowerowych.
Zamówienie zostało podzielone na 5 części nie różniących się zakresem wykonywanych usług, a jedynie obszarem ich realizacji:
Część nr 1: Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zduńska Wola.
Część nr 2: Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie gminy Zapolice.
Część nr 3:  Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie gminy i miasta Szadek.
Część nr 4: Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola część A (północna), obejmująca ulice: Spacerową, Szkolną, Kilińskiego, Dąbrowskiego, Plac Wolności, Juliusza, Getta Żydowskiego, Tymienicką, Szadkowską, Henrykowską, Opiesińską.
Część nr 5: Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola część B (południowa), obejmująca ulice: Łaską, Sieradzką, Wiejską, Kościelną, Złotą, Widawską, Piwną, Paprocką, Świerkową, Jodłową, Staszica, Spółdzielczą, Karsznicką i Kolejową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz Załączniku nr 6 do SIWZ.

Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV: 90630000-2

Zamówienie będzie realizowane do 15 kwietnia 2018 r.

Wykonawca winien wykazać iż dysponować będzie na planowany okres realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym, tj:
- pług lekki – 2 szt.,
- pług ciężki – 1 szt.,
- piaskarka – 2 szt.,
- samochód wywrotka – 1 szt.,
- ciągnik z przyczepą – 1 szt.,
- równiarka – 1 szt.,
- solarka – 1 szt.,
- koparko-spycharka – 1 szt.,
 - sprężarka – 1 szt.,
- ładowarka – 1 szt.,
- spychacz DT-75 – 1 szt.,
- pojazd samobieżny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 1 szt. (z przeznaczeniem do odśnieżania chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych).

Zamawiający, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) dla każdej z części.

Kryteria oceny ofert:
60 % - Cena
40 % - Czas gotowości rozpoczęcia usługi od momentu otrzymania zlecenia na ich wykonanie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-07, godzina: 10:00.
Termin związania ofertą: 30 dni.

Ogłoszenie o zamówieniu (6210kB) pdf
SIWZ (8192kB) pdf
Załącznik nr 1 Formularz oferty (57kB) word
Formularze wyceny (52kB) zip
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (37kB) word
Załącznik nr 3 Brak podstaw do wykluczenia (36kB) word
Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (30kB) word
Załącznik nr 5 Wzór umowy (64kB) plik
Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (17kB) word
Informacja z otwarcia ofert (1592kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1875kB) pdf

 
 

Odpowiada za treść: Piotr Pacelt - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli
Opublikował: Karolina Pokora (24 października 2017, 12:40:26)

Ostatnia zmiana: Karolina Pokora (13 listopada 2017, 13:53:02)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 155

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij