Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (1)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Adam Lisiewicz, Sieradz 
uzasadnienie wyboru: Dokumenty złożone przez kandydata spełniły wszystkie wymogi. Kandydat zdobył wymaganą, największą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazał się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.


Wytworzył: Piotr Pacelt - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli (19 stycznia 2018)
Wprowadził: Karolina Pokora (19 stycznia 2018, 13:25:45)stanowisko:

Inspektor

miejsce pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli
termin składania dokumentów: 12 grudnia 2017  15:00Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zduńskiej Woli.

Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:
- planowanie zadań i ich finansowania w zakresie budowy, przebudowy, remontów
i utrzymania dróg powiatowych,
- przygotowywanie i wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
- przygotowywanie i wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi powiatowej i wymierzanie stosownych opłat,
- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu na drogach, podejmowanie decyzji w zakresie stosowania znaków drogowych na drogach powiatowych oraz wnioskowanie do innych zarządców
- prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami rzeczowo – finansowymi zadań inwestycyjnych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych,
- prowadzenie spraw organizacyjnych i finansowych związanych z działalnością komunalną PZD,
- przygotowywanie wszelkich dokumentów związanych z procedurami przetargowymi
i czynny udział w pracach komisji przetargowych,
- przygotowywanie wniosków kierowanych na posiedzenia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego oraz projektów uchwał Rady Powiatu Zduńskowolskiego,
- udział w pracach zespołów i komisji powoływanych przez Starostę Zduńskowolskiego lub Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego, w tym praca w komisjach odbiorowych, dokonywanie przeglądów międzygwarancyjnych i pogwarancyjnych na drogach powiatowych,
- przygotowywanie i przekazywanie danych i informacji z zakresu działania PZD na potrzeby ich publikacji na stronie internetowej BIP.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny;
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
-kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. Nr z 2009r. Nr 115, poz. 971);
- dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
- kopie świadectw/certyfikatów z ukończonych kursów, szkoleń;
- kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;
-  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy).
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Ogłoszenie (501kB) pdf
Lista kandydatów zakwalifikowana do dalszego etapu naboru na wolne stanowisko pracy inspektora (109kB) pdf
Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora (120kB) pdf

Wytworzył: Piotr Pacelt - Dyrektor Powiatowego Zarząda Dróg w Zduńskiej Woli (29 listopada 2017)
Opublikował: Karolina Pokora (29 listopada 2017, 09:23:07)

Ostatnia zmiana: Karolina Pokora (19 stycznia 2018, 13:25:45)
Zmieniono: Informacja o wyborze kandydata

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 86

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij